ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

FOROTECHNICA - ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Διεύθυνση: 
Καπετανάκη 28, Άγιος Δημήτριος, Αττική
Τηλέφωνο κινητό: 
6948361378
Τηλέφωνο σταθερό: 
2109854462, 2109888484

ΑΓΓΑΝΗ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
ΑΝΤΙΟΠΗΣ 34, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο σταθερό: 
2109763548, 2109716594

ΧΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διεύθυνση: 
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 16 & ΗΦΑΙΣΤΟΥ 4, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο κινητό: 
6944559861
Τηλέφωνο σταθερό: 
2109964220, 2109939723