ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
Πέτρου Παπασιδέρη 3, Μαρκόπουλο, Αττική
Τηλέφωνο κινητό: 
6944533363
Τηλέφωνο σταθερό: 
2299025741, 229023737

ΚΙΜΠΕΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διεύθυνση: 
ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 1, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Τηλέφωνο κινητό: 
6977507772
Τηλέφωνο σταθερό: 
2299022630, 2299040912