ΝΑΞΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΡΑΠΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

Διεύθυνση: 
Χώρα Νάξου, Κυκλάδες
Τηλέφωνο κινητό: 
6949727411
Τηλέφωνο σταθερό: 
2285029325

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
Χώρα, Νάξος
Τηλέφωνο σταθερό: 
2285023136, 2285023267 οικίας

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
ΧΩΡΑ, ΝΑΞΟΣ
Τηλέφωνο κινητό: 
6945234128
Τηλέφωνο σταθερό: 
2285026626

ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ ΑΝΝΑ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Τηλέφωνο κινητό: 
6932624417
Τηλέφωνο σταθερό: 
2285024646

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
ΧΩΡΑ
Τηλέφωνο κινητό: 
6977095621
Τηλέφωνο σταθερό: 
2285022237

ΨΑΡΟΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΒΟΜΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
ΠΑΡΑΛΙΑ, ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Τηλέφωνο κινητό: 
6974342555, 6977458529
Τηλέφωνο σταθερό: 
2285022694, 2285026799

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΣ
Τηλέφωνο κινητό: 
6976395414
Τηλέφωνο σταθερό: 
2285023805