ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΑΠΟΥΡΔΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διεύθυνση: 
Κοδριγκτώνος 70, Ρόδος
Τηλέφωνο κινητό: 
6932328085
Τηλέφωνο σταθερό: 
2241032116, 2241041605

ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
Κέννεντυ 18, Ρόδος
Τηλέφωνο κινητό: 
6946908966
Τηλέφωνο σταθερό: 
2241036150

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΠΕΤΤΥ ΦΟΥΤΟΥΛΗ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
Εθελοντών Δωδεκανησίων 29, Ρόδος
Τηλέφωνο κινητό: 
6909878509
Τηλέφωνο σταθερό: 
2241030503

ΜΠΟΛΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
ΜΑΝΤΡΑΚΙ, ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνο κινητό: 
6936969265
Τηλέφωνο σταθερό: 
2241031242

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
Αμερικής 3, Ρόδος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο κινητό: 
6932256788
Τηλέφωνο σταθερό: 
2241023008

ΠΙΣΣΑ ΕΛΛΗ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ 65, ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνο κινητό: 
6955539019

ΜΗΝΑ Ι. ΤΣΕΡΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
Εθελοντών Δωδεκανησίων 29, Ρόδος
Τηλέφωνο κινητό: 
6948826360
Τηλέφωνο σταθερό: 
2241027890, 2241028763

ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 28, ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Τηλέφωνο κινητό: 
6984230405
Τηλέφωνο σταθερό: 
2241400766

ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ

Νομικός Κλάδος: 
Διεύθυνση: 
ΔΗΜ. ΘΕΜΕΛΗ 83, ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνο κινητό: 
6945388937
Τηλέφωνο σταθερό: 
2241032315

Pages